thiết kế nội thất | chung cu ct3 tay nam linh dam

Giới thiệu

Dịch lý, một minh triết phương đông, một quy luật của Vũ Trụ, một Đạo Lý của tự nhiên. một quy luật của cuộc sống. Ngẫm nghĩ không dễ qua một ngày một tháng học mà thấu suốt được, mà chúng ta cần phải chiêm – nghiệm, kiểm soát suốt đời, thì may ra mới vỡ cái lẽ Càn Khôn của Tiền Nhân truyền lại.

Xem thêm

Ý nghĩa 64 quẻ dịch

Từ Lý – Đức – Tính – Thần – Thời – Khí – Tình – Thanh – Sắc – Chất – Thể – Hình của Tám Tượng Đơn được phối hợp lẫn nhau theo từng góc nhìn riêng của mỗi tượng mà Tiền Nhân đã định ra danh lý và nghĩa của 64 quẻ kép Giống mà hơi khác nhau. Là bộ mặt của Tạo Hóa.  Được mệnh danh là KINH VÔ TỰ THIÊN THƯ (Sách trời không có chữ, mà chỉ có gạch đứt, gạch liền)

Xem thêm

Ý nghĩa 8 tượng đơn

Sự định danh của Tiền Nhân cho Tám Tượng Đơn từ cái Lý Đồng Nhi Dị – Giống mà khác được gọi theo danh từ chung là Lý Âm Dương. Với phương pháp luận theo lý âm dương là ĐỒNG LẤY DỊ MÀ LUẬN – DỊ LẤY ĐỒNG MÀ QUY, từ đó nghĩa lý của Tám Tượng Đơn được hình thành

Xem thêm

Thấu hiểu dịch lý Việt Nam sẽ giúp chúng ta có tầm nhìn đa chiều, linh hoạt, sáng tạo nhận ra bản chất thật khi đánh giá đồng thời sẽ giảm bớt "Trông lầm - Nghe lạc - Hiểu sai" trong cuộc sống

Từ đó ta biết hoà mình với quy luật tự nhiên, biết chấp nhận thực tế, biết chuyển hoá trí tri để tâm an nhiên tự tại và có được cuộc sống bình an hạnh phúc hơn

Cập nhật

Tin tức - Thông báo

QUÀ TẶNG ĐẦU XUÂN ẤT MÙI 2015

QUÀ TẶNG ĐẦU XUÂN ẤT MÙI 2015

Con người chúng ta luôn sống động trên dòng sông dịch biến, một dòng chảy miên trường bất định, mọi thứ đều phải trôi lăn trong đó, tất cả đều đi theo quỹ đạo dòng biến dịch này. Người xưa gọi đó là Đạo, là Dịch Lý, là quy luật của Tạo Hóa, của thiên nhiên.

Xem thêm

Lớp Thái Lâm Sài Gòn

Hồ Hữu Triết – Lớp Dịch Lý Thái Lâm Sài Gòn

Âm dương biến chuyển không ngừng, là thời gian, là không gian. Chúng ta sống trong âm dương, biết được lý lẽ của nó thì sẽ sống hòa thuận hơn. Từ lúc có học tử vi, sau đó học thêm cách an sao và bói theo hoàng đạo của Tây Phương, mình đã thấy cái quan trọng của Chu kỳ và vận. Thời buổi đó, vi tính rất là sơ khai nên chỉ có ấp ủ cái mộng đó thôi.

Xem thêm

HỒ HỮU TRIẾT (Lớp Thái Lâm Sài Gòn)

Âm dương biến chuyển không ngừng, là thời gian, là không gian. Chúng ta sống trong âm dương, biết được lý lẽ của nó thì sẽ sống hòa thuận hơn. Từ lúc có học tử vi, sau đó học thêm cách an sao và bói theo hoàng đạo của Tây Phương, mình đã thấy cái quan trọng của Chu kỳ và vận. Thời buổi đó, vi tính rất là sơ khai nên chỉ có ấp ủ cái mộng đó thôi.

Xem thêm

TỔNG QUÁT VỀ LÝ DỊCH – DỊCH LÝ – KINH DỊCH VÀ ỨNG DỤNG

Lý Dịch là cái lý lẽ nói về sự dịch chuyển, biến đổi của mọi thứ trong Vũ Trụ từ vô hình đến hữu hình. Là môn triết học lâu đời nhất của loài người nói về sự vận hành của mọi thứ trong khắp hoàn cầu. Từ triết lý về sự biến dịch đó mà Tiền Nhân đã khám phá ra cái Lý Đồng Nhi Dị hay Dị Nhi Đồng nghĩa là Lý Giống Mà Khác hay Khác Mà Giống. 

Xem thêm

SINH NHẬT

Sinh nhật

Vậy sau ngày ta được Sinh ra đời, tức sau ngày Sinh Nhật thì ngày nào cũng là ngày Sinh Nhật vì ngày nào ta cũng được Sinh hóa, sinh trưởng lớn lên…

Xem thêm
Ứng dụng vào ngũ tạng, dưới góc nhìn sáng tạo

Ứng dụng vào ngũ tạng, dưới góc nhìn sáng tạo

Người ta thường biết đến Ngũ Hành của Triết lý Đông Phương nhưng ít người biết về Lý thuyết về Ngũ Thần. Xin mời các bạn đến vởi  ”Hội thảo Ngũ Thần – Ngũ Tạng dưới góc nhìn sáng tạo”.

Xem thêm

Hình ảnh giao lưu

\ }