• Bài mới nhất
 • Chủ đề sôi nổi
 • Được xem nhiều nhất
Thái Bảo Ngọc   Hỏi về việc đi HK. Quẻ Cổ - Thuần Cấn
Thái Bảo Ngọc   KL hỏi về việc nghỉ làm năm 2019. Quẻ Bác – Thuần Cấn
Thái Bảo Ngọc   YP hỏi về việc nghỉ làm năm nay. Quẻ Bác – Mông
Quốc Huy Tỉ Tụy   Dùng lý cực của dịch để chọn lựa khi có nhiều lựa chọn
Thái Bảo Ngọc   Có nên hủy đơn hàng nhờ anh L mua giúp không? Quẻ Minh Sản – Phục
Thái Bảo Ngọc   Bé B bị kiến ba khoang cắn. Quẻ Đỉnh - Cổ
Thái Minh Hằng   Kiểm soát giờ Tỷ - Thuần Khảm. TBN là ai?
Thái Bảo Ngọc   Kiểm soát sự việc giờ Sư – Giải
Thái Bảo Ngọc   Tìm ½ quả chanh. Quẻ Thái – Đại Súc
Thái Bảo Ngọc   Kết quả buổi hẹn ăn trưa cùng bạn. Quẻ Giải – Khốn
Thái Bảo Ngọc   Kiểm soát quẻ Qui Muội – Khuể. Hỏi về việc nhập cảnh vào Mỹ
Phúc Thái Khang   TQ-TƯ-TH về việc thất lạc thẻ Visa.
Thái Bảo Ngọc   Kiểm soát quẻ Lâm – Tiết
Thái Bảo Ngọc   Chờ tin nhắn của đối tác. Quẻ Bác – Di
Thái Bảo Ngọc   Dì B có đi dự sinh nhật không? Quẻ Thuần Cấn – Cổ

Diễn Đàn Ấm Trà Dịch Lý

Chào mừng đến với Diễn Đàn Ấm Trà Dịch Lý.

 1. Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 3
  2. Dành cho học viên sau khi học Dịch Lý

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 6
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 10
   • Bài viết: 29

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 3

   Bài viết cuối:

  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 74
   • Bài viết: 78
   
 2. Offline cùng Dịch Lý - Nhằm nâng cao tính nhậy bén trong Phép Kiểm Soát Dịch Tượng trong thực tế

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Học dịch lý cùng tập thể - Vui học và học vui

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 3

   Bài viết cuối:

   
 3. Mẹo Vặt Trong Đời Sống - Mong bạn đọc góp sức cho mục này thêm phong phú

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Sức khỏe

   (3 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 14
   • Bài viết: 16
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 5
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
   
 4. TƯ VẤN - ỨNG DỤNG DỊCH LÝ - Ứng dụng dịch lý - kinh dịch vào mọi lĩnh vực trong đời sống thường ngày...

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Thời vận

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 8
   • Bài viết: 38
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 11
   • Bài viết: 46
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 9
   • Bài viết: 40
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 11
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 37
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 14
   • Bài viết: 70
  8. Linh tinh

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 20
   • Bài viết: 58
   
 5. 64 Quẻ Dịch - Ý nghĩa mở rộng và Ứng dụng ở mọi lãnh vực trong đời sống ngày nay

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 14
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 5
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 25
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  8. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 37
  9. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 9

   Bài viết cuối:

  10. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  11. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 8
  12. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  13. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 13
  14. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 6
  15. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  16. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  17. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2
  18. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  19. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1

   Bài viết cuối:

  20. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  21. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  22. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  23. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  24. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 7

   Bài viết cuối:

  25. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 10
  26. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  27. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 16
  28. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 34
  29. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  30. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  31. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 7
  32. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 5
  33. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 4

   Bài viết cuối:

  34. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  35. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  36. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  37. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 3
  38. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 4
  39. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 11
  40. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  41. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  42. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 7

   Bài viết cuối:

  43. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  44. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  45. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1

   Bài viết cuối:

  46. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  47. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 10
  48. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  49. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  50. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  51. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 4
  52. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 8
  53. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  54. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  55. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  56. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  57. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 5
  58. Thuần Đoài

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2
  59. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 4
  60. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  61. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  62. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  63. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  64. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2
  65. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 32
   
 6. Thảo Luận Offline Cuối Tuần - Thảo luận các chủ đề trong cuộc sống với góc nhìn của Dịch Lý - Kinh Dịch

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 10
   • Bài viết: 17
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2
   
 7. Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 11
   • Bài viết: 38

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
   
 8. Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 10
   • Bài viết: 56

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
   
 9. Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Nhìn sự lý diễn ra với Công Thức Hữu Thường

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
   
 10. Lớp THÁI LÂM SG - Dành riêng cho Lớp Dịch Lý 2 - Để thảo luận và chia sẻ bài Kiểm Soát và Chiêm nghiệm về Lý Dịch

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Nhìn sự việc diễn ra theo Công Thức Hữu Thường

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 34
   • Bài viết: 87

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
  2. Luận đoán tương lai rồi nghiệm lại kết quả

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 17
   • Bài viết: 51

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 41

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
  4. Những bài học thực tế được trải nghiệm qua những chuyến đi đầy những kỷ niệm trong tình Thầy Trò và Huynh Đệ Tỷ Muội

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 6

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
   
 11. Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 5

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Trải nghiệm thực tế qua những chuyến đi đầy kỷ niệm

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
   
 12. Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Chiêm nghiệm giây phút hiện tại là đỉnh cao của Dịch Học

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  2. "Vô tư" là chìa khóa của nghệ thuật thông dịch "Vũ Trụ Ngữ"

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Thuận theo 64 Phép Biến Hóa của Tạo Hóa mà hành sự

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 4

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
   
 13. Lớp Đồng Nhân - Nơi ghi chép trải nghiệm, trao đổi cùng tiến bộ

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Là phép biện minh chân lý ở hiện tại

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
  3. Người học dịch muốn tiến bộ phải năng viết bài Kiểm Soát, Báo Tinh, rồi chiêm nghiệm. Nên dành mỗi ngày ra một thời gian để viết lại những gì trải qua trong ngày.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
   
 14. Lớp Đồng Nhân Thuần Kiền - Nơi ghi chép trải nghiệm, trao đổi cùng tiến bộ

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 24
   • Bài viết: 49

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 11

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 18
   • Bài viết: 27

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
   
 15. Lớp Đồng Nhân Thân Thiện - Nơi ghi chép trải nghiệm, trao đổi cùng tiến bộ

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
   
 16. Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 12

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
   
 17. Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 10
   • Bài viết: 27

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
   
 18. Lớp Tiệm Quan 217 - Trải Nghiệm Cùng Dòng Sông Dịch Biến

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 10

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
   
 19. Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
   
 20. Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 96
   • Bài viết: 104

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
   
 21. Ngôi nhà chung - Nơi trao đổi, mua bán những vật phẩm liên quan tới phong thủy...

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
   
 22. Nhân Tướng Học - Đàm luận và chia sẻ về Nhân Tướng Học

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 5

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 3

   Bài viết cuối:

   Riêng tư
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
   

Tình hình diễn đàn

Thành viên đang kích hoạtThành viên đang kích hoạt

Hiện đang có 15 người trực tuyến. 0 Thành viên 15 Khách viếng thăm

Nhiều người truy cập nhất là 465, 07-06-2013 lúc 08:51 PM.

• Administrators • Super Moderators • Moderators • Registered Users

Thống kê Diễn Đàn Ấm Trà Dịch LýThống kê Diễn Đàn Ấm Trà Dịch Lý

Chủ đề
546
Bài viết
1,331
Thành viên
320
Thành viên kích hoạt
11

Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, THÁI THIÊN CƠ