Số Mệnh trong Dịch Lý và Nhân Tướng

Ấm trà dịch lý

Ngày 1/4/2012 lúc 18h Quẻ: Đỉnh – Cấu Tại Quán Cafe Panda, Thanh Từ – Dịch Học Sĩ: Trần Quốc
Thái có buổi chia sẻ với Doanh Nhân Sài Gòn về Số Mệnh là gì ? Yếu tố nào tạo nên Số mệnh?
Có thể biết được Số mệnh không? Có chủ động thay đổi Số mệnh được không? Thay đổi ở mức
độ nào? Biết trước Số mệnh có lợi không? Với không gian ấm cúng, buổi chia sẻ thật thân tình cởi
mở, dù chiều hôm ấy Trời mưa to gió lớn nhưng các vị khách quý không ngại mưa gió đã đến ngồi
khép kín một vòng tròn, thật là một tấm chân tình quý mến.

Chân tình thân mến

Admin
http://youtu.be/Q2KF9oJFhcc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a reply