Dịch Lý Việt Nam ứng dụng trong Quản lý và Kinh doanh

Ngày 27/5/2012 Tọa Đàm lần đầu tiên Dịch Lý Việt Nam ứng dụng trong Quản Lý và Kinh Doanh tại tòa nhà ITAXA 126 Nguyễn Thị Minh Khai Q3.TPHCM
Admin

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

error: Content is protected !!