Dịch Lý Việt Nam ứng dụng trong Quản lý và Kinh doanh

Ấm trà dịch lý

Ngày 27/5/2012 Tọa Đàm lần đầu tiên Dịch Lý Việt Nam ứng dụng trong Quản Lý và Kinh Doanh tại tòa nhà ITAXA 126 Nguyễn Thị Minh Khai Q3.TPHCM
Admin
http://www.youtube.com/watch?v=X4dab6Cf3i0

You may also like

Leave a reply