Động Tĩnh – Đầu Năm 2013

Ấm trà dịch lý

“Ngày Xuân với Dịch Lý – Động Tĩnh Những Ngày Đầu Năm 2013”
Là bài nói chuyện chuyên đề của thầy Thanh Từ nhân dịp đón xuân Quý Tị 2013. Thầy gợi ý những Tượng Dịch và sự sinh hoạt sống động theo nhịp của Tạo Hóa trong những giờ phút Giao Thừa và những giờ đầu năm mới, khởi đầu một năm mới với hàm ý mang lại sự hạnh phúc và may mắn cho năm Quý Tị 2013.
Chúc các bạn một năm mới Phúc – Lộc – Thọ – Khang – Ninh
Admin
https://www.youtube.com/watch?v=YoKaqQ57u4A
1.NXvoiDLbia
2.NXvoiDL1
3.NXvoiDL2
4.NXvoiDL3
5.NXvoiDL4
6.NXvoiDL5
7.NXvoiDL6
8.NXvoiDL7
9.NXvoiDL8
10.NXvoiDL9
11.NXvoiDL10
12.NXvoiDL11
13.NXvoiDL1214.NXvoiDL13
15.NXvoiDL14

You may also like

Leave a reply