NÓI CHUYỆN ĐẦU XUÂN MẬU TUẤT

Theo lẽ động tĩnh đầu xuân năm Mậu Tuất 2018, giờ Giao Thừa động tượng Hoán – Di – Quan thì mọi vật trong trời đất sẽ nhấn mạnh vào cái thời của Hoán – Di – Quan. Vậy thời của Hoán Di Quan là gì ?

0

0'
1

2

3

4

5

6

7

You may also like

Comments are closed.