Ấm trà dịch lý

Lý Dịch, một quy luật tự nhiên của muôn loài vạn thể – Thấu hiểu Dịch Lý sẽ đưa chúng ta về gần với thiên nhiên – Tầm nhìn tổng quát và chi tiết nhằm đưa sự nhận thức của con người lên 4 bậc siêu thức của trí tuệ từ: Biết – Hiểu – Cảm – Nhận
– Biết: Mọi học vấn tri thức trong các lãnh vực của loài người cũng chỉ để Biết. Ban đầu là biết học, biết nhớ, biết suy luận, biết tư duy theo góc độ chủ quan. Sâu hơn, cao hơn là biết đến khách quan, biết đến ngoại cảnh, biết đến ngẫu nhiên và tất định.
– Hiểu: Từ biết ta mới hiểu mọi biến động trong cuộc sống đều có quy luật của nó. Sự thăng trầm, thịnh suy, thành bại, tiến thoái luôn đi trong cái lý của dịch được gọi khái quát chung là lý âm dương, mỗi mỗi nhất nhất đều đi trong cái lẽ Âm Dương Biến Dịch.
– Cảm: Khi sự Biết – Hiểu sâu đến lý dịch rồi ta dấn thân, trải nghiệm qua từng thời điểm dài hạn hay ngắn hạn của cuộc sống, ta mới Cảm được cái lý nó huyền dịu, lạ lẫm và siêu nhiên.
– Nhận: Là giai đoạn trí tuệ đã hòa nhập với cái lý Âm Dương huyền dịu siêu nhiên đó, ta mới bình an tự tại trôi lăn theo dòng Dịch chuyển Biến thăng trầm của thế sự, là giai đoạn ta hòa nhịp với sự biến thiên động tĩnh của Tạo Hóa.

Sống Bình an – Thanh thản – Hạnh phúc

Thanh Từ – Dịch Học Sĩ:  Trần Quốc Thái

Leave a reply