Ấm Trà Dịch Lý Karaoke

Ấm Trà Dịch Lý nơi truyền thụ,

Kinh Truyền Hồng Lạc, lẽ Càn Khôn.

Âm dương hoà quyện trong trời đất,

Thăng trầm nhịp điệu tiếng du dương !

 

Nâng ấm Ô Long trà, Thái cực.

Đong đầy nghĩa tình chén Âm dương.

Hương thơm hòa nhạc trà tri kỷ !

Ơn Thầy nghĩa trò tiếng tri âm !

Author: admin

Share This Post On
error: Content is protected !!