10 Bao Lì Xì Có Tượng Quẻ may mắn cho Tân Niên

50.000 VND

Mỗi bịch có 10 bao, mỗi bao là hình 1 quẻ khác nhau, tất cả quẻ đều có ý nghĩa tốt dùng để lì xì may mắn, hoặc làm vật phẩm trong việc lễ cúng đầu xuân,

Chất liệu bằng giấy dày, in nhủ vàng nổi