Đón Xuân Phúc Tướng và Tâm Đức

300.000 VND

File mềm PDF Đón Xuân Phúc Tướng và Tâm Đức, là cẩm nang ngày Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Nội dung:

  1. Liệt kê những ngày giờ tốt theo Triết Lý Âm Dương Rồng Tiên của dân tộc VN và việc làm thích hợp theo phong tục dân gian trong dịp Tết Nguyên Đán xuân Nhâm Dần 2022, của dân tộc.
  2. Đầu xuân bàn về Phúc Tướng và Tâm Đức
  3. Bản mềm PDF