Bài giảng Ý nghĩa 8 tượng đơn
Th1129

Bài giảng Ý nghĩa 8 tượng đơn

Bài giảng căn bản Ý Nghĩa 8 Tượng Đơn Nhớ ý nghĩa 8 tượng đơn là điều tốt, nhưng chưa thật là thấu lý. Điều quan trọng hơn là phải hiểu cái lý của 8 tượng đơn. Khi hiểu cái lý thì mới biến thông vào muôn sự được, từ thời khai nguyên khởi thủy đến nay, và đến muôn đời sau, tất cả vũ trụ từ vô hình đến hữu hình đều đi trong cái lý của 8 tượng...

Read More
Hướng dẫn dùng Lịch Dịch Lý
Th412

Hướng dẫn dùng Lịch Dịch Lý

SỔ TAY DỊCH LÝ 2016 Lịch Dịch Lý là gì ? Ứng dụng ra sao? Dịch Lý là môn khoa học nói về cái lý dịch chuyển biến đổi của mọi thứ. Từ Lý  Âm Dương – Đồng Nhi Dị và quy luật Cấu Tạo Hóa Thành, Tiền Nhân đã nghiệm ra 64 Lý Tượng biến hóa khôn lường, mà khi thấu hiểu, chúng ta sẽ lý giải mọi tình huống trong trời đất. Thế sự con người cũng thăng trầm, tiến thoái, thịnh suy… theo cái lý dịch chuyển đó. Công thức hữu thường toán...

Read More
Giờ lành
Th716

Giờ lành

  Thứ hai ngày 28/11/2011 nhằm ngày mùng 4 tháng 11 năm Tân Mão giờ Tị tượng Đại Hữu – Đỉnh. Diễn đàn Ấm trà dịch lý chính thức ra mắt cùng chúng ta. Xin các bạn lấy bút hiệu (nick name) đăng ký đúng giờ lành để được tinh tấn trên bước đường học Dịch. Lưu ý: – Khi lấy bút hiệu các bạn nên chiết tự theo Tiếng Việt, để được Dịch Tượng hợp với ý mình thì chọn. – Những nick name tiếng Việt có nghĩa tốt thì được...

Read More
Bước 1: Khi nào mới cần Ứng Dụng Quẻ Dịch
Th716

Bước 1: Khi nào mới cần Ứng Dụng Quẻ Dịch

–       Cuộc sống vốn sinh sinh hóa hóa, biến đổi không ngừng, Dịch Lý là một khoa môn chuyên nói về Lẽ Biến Hóa – Hóa Thành của Vạn Hữu (mọi thứ Hữu Hình lẫn Vô Hình). Mọi vấn đề tạo tác của loài người dù có muốn hay không muốn đều nằm trong Lẽ Biến Hóa của Dịch. Mọi sự Hóa Thành như Thành thành công, Thành thất bại, Thành chưa xong, Thành tốt, Thành Xấu, Thành giàu, Thành nghèo, Thành có học, thành thất học, Thành nhớ,...

Read More
Bước 2: An Dịch Tượng – Lấy quẻ Dịch
Th716

Bước 2: An Dịch Tượng – Lấy quẻ Dịch

CÁCH AN DỊCH TƯỢNG THEO CÔNG THỨC HỮU THƯỜNG _THANH TỪ – DỊCH HỌC...

Read More
Bước 3: Phương pháp luận đoán qua Chánh và Biến tượng Dịch
Th716

Bước 3: Phương pháp luận đoán qua Chánh và Biến tượng Dịch

PHƯƠNG PHÁP LUẬN Có hai phương pháp luận chính (còn nhiều phương pháp bất thường khác nữa) 1/ Phương pháp 1- Đồng ( giống) lấy dị (khác) làm luận: Khi sự lý ( câu hỏi hoặc tình tiết câu chuyện xảy ra) hợp với ý nghĩa 1 trong hai quẻ ( quẻ Chánh hoặc quẻ Biến) thì lấy ý nghĩa của quẻ còn lại trả lời. Thí dụ: Anh A có đi không? Chánh tượng Biến tượng ☰                                          ☰ ☱*                                        ...

Read More
error: Content is protected !!