Giờ lành

Ấm trà dịch lý

 

Thứ hai ngày 28/11/2011 nhằm ngày mùng 4 tháng 11 năm Tân Mão giờ Tị tượng Đại Hữu – Đỉnh. Diễn đàn Ấm trà dịch lý chính thức ra mắt cùng chúng ta.

Xin các bạn lấy bút hiệu (nick name) đăng ký đúng giờ lành để được tinh tấn trên bước đường học Dịch.
Lưu ý:
– Khi lấy bút hiệu các bạn nên chiết tự theo Tiếng Việt, để được Dịch Tượng hợp với ý mình thì chọn.
– Những nick name tiếng Việt có nghĩa tốt thì được quyền ưu tiên.
– Nên tránh lấy nick name viết tắt

Ngày 22/11/2011 lúc 21h25′: CẤU – ĐỈNH

Trân Trọng

Admin

You may also like

Leave a reply

More in Học Dịch