Hội Thảo Ứng Dụng Dịch Lý

Lần đầu tiên hội thảo Ứng Dụng Dịch Lý vào Quản Trị Kinh Doanh và Đời Sống. Một Minh Triết Phương Đông được lý giải giản dị dễ học – dễ hiểu – dễ áp dụng. Hiểu Dịch Lý sẽ đưa ta có tinh thần bình an hơn, Biết Dịch Lý ta sẽ biết lựa chọn giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề trong cuộc sống, Hiểu và Biết Dịch Lý ta sẽ chấp nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn, an nhiên hơn.

 

Thanh Từ Dịch Học Sĩ Trần Quốc Thái

You may also like

Comments are closed.

More in Featured