Ứng dụng Dịch Lý vào Nhân Sự

Ấm trà dịch lý

Vài hình ảnh buổi Đàm Đạo cuối tuần ngày 31/3/2012 lúc 18 Tại Quán Cafe Panda. Với chủ đề “Ứng dụng Dịch Lý vào Nhân Sự trong doanh nghiệp”

Tối thứ 7 tuần tới ngày 7/4/2012 Sẽ Đàm đạo chủ đề “Ứng dụng Dịch Lý để xây dựng gia đình hạnh phúc”

You may also like

Leave a reply