Quải – Nhu

Ấm trà dịch lý

Giải quyết tình huống

Sáng ngày 19.09 .2011, lúc 8g 30’ tôi vàocông ty sau 03 tuần nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. Lúc này văn phòng công ty vắng lặng vì đang có buổi họp quan trọng giữa giám đốc và các nhân viên chủ chốt. Hôm nay là ngày tôi chính thức bàn giao công việc quản lý cho giám đốc để nghỉ dưỡng.

Khoảng 9h5 , buổi họp kết thúc, mọi người ra phòng họp với nét mặt không vui. Khoảng 9g20’, tôi nhận được email của Giám Đóc thông báo đình chỉ công tác cho 07 nhân sự của công ty. Đây là quyết định  mạnh mẽ  đầu tiên của GD sau 1 tháng nhận bàn giao của tôi. (trước đây, GD chủ yếu hoạch định chiến lược & tài chính vì GD lo chủ yếu ở mảng đầu tư, tôi quản lý chính công tác kinh doanh, sản xuất & thi công ).

Tôi vô cùng sửng sốt. Một số nhân viên hỏi tôi về việc này và nhờ tôi xem xét lại giúp.
Lúc này đã là giờ ngọ, tôi  liền mở bài vở ra tính thì thấy quẻ :
–    Trạch Thiên Quải: Quyết dã – Dứt khoát, cắt đứt
–    Thủy Thiên Nhu: Thuận dã – Tương hội, nghiên cứu, xem xét, chờ đợi vì có hiểm đằng trước.
Tôi cũng không dám tự tin là mình tính đúng nhưng nhớ lời Thầy dạy : ra quẻ gì thì có nghĩa là sự việc như vậy, không quan tâm đến tính đúng hay sai, chỉ cần vô tư là được.
Tôi đọc ý Tượng Dịch để giải quyết tình huống như sau:
–    Quyết định nghỉ việc – còn xem xét để tương hội.
=>  Vậy là còn có cơ hội cho GD xem xét để cho các nhân viên làm việc lại.
Sau khi đã hiểu nội dung ý quẻ, tôi khuyên các em nhân viên bình tĩnh, từ từ tôi sẽ xem xét vì tôi cũng vừa trở lại cty sau 3 tuần nghỉ phép và cũng chưa nắm lại công việc.

Buổi chiều cùng ngày, tôi đã hỏi Thư Ký về nội dung cuộc họp buổi sáng và đã nắm được phần nào ý tại sao GD lại ra quyết định như vậy.
Đồng thời , tôi xem xét lại nănng lực và thái độ làm việc của các nhân viên có tên trong danh sách bị đình chỉ công tác.

Trong danh sách đó thì có một số nhân viên tính tình nhu mì, hiền lành (Nhu) nhưng làm việc hơi chậm. Đánh giá chung về năng lực thì tốt (Quải). Tôi đã lựa lời khuyên nhủ và khuyên các em đó chủ động quyết định (Quải) gủi email cho GD để giải trình lại lỗi của mình và xin lỗi mong GD cứu xét (Nhu) bỏ qua và cho cơ hội sửa chữa lỗi. Các em nhân viên này đồng ý gửi thư cho GD và GD cũng đã xin lỗi vì hôm đó quá nóng (Quải) và mời các em đi làm lại (Nhu).

Cùng thời điểm đó, tôi đã trao đổi hội ý với nhóm nhân viên (Nhu) có tính cách cứng rắn (Quyết) thì nhận được phản ứng rất mạnh mẽ (Quải) với thái độ bất cần của các em ấy nên tôi không trao đổi (Quải) thêm gì nữa.
Sau sự việc trên , cho đến bây giờ, thì các nhân viên đi làm lại bắt đầu làm việc tốt hơn và GD cũng đã tự nhận ra được sai sót của mình và cũng giảm hẳn thái độ nóng nảy..
Qua tình huống trên tôi đã nhờ Quẻ Dịch mà có phương pháp giải quyết và bình tĩnh hơn xưa, Dịch Lý quả là có ích lợi khi ứng dụng vào đời sống.
Học viên
PTXL

Lưu ý:

Bạn PTXL đã tính nhầm dịch tượng, tính đúng là tượng Quải – Đại Tráng nhưng đã nhầm là Quải – Nhu. Nhưng không sao ! miễn thật vô tư là được, tính đúng tính sai gì cũng là một Hóa Thành Tự Nhiên nên không cần phải tính lại.

TT

You may also like

Leave a reply