Dịch Lý – Kinh Dịch Ứng dụng vào đời sống

Ấm trà dịch lý

Ngày 11/5/2012. Trung Tâm Phát Triển Nguồn Nhân Lực HD Leadman. Khai giảng khóa 4  Dịch Lý Việt Nam –  lớp 1. Ứng dụng vào lãnh đạo và đời sống.

Admin

You may also like

Leave a reply