Dịch Lý – Kinh Dịch Ứng dụng vào đời sống

Ngày 11/5/2012. Trung Tâm Phát Triển Nguồn Nhân Lực HD Leadman. Khai giảng khóa 4  Dịch Lý Việt Nam –  lớp 1. Ứng dụng vào lãnh đạo và đời sống.

Admin

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

error: Content is protected !!