Ở Trọ

Con chim ở đậu cành tre
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Cành tre … í … a
Dòng sông … í … a
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời

Trịnh Công Sơn

Hỏa Sơn Lữ

Khách dã

Thứ yếu

Ở đậu

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

error: Content is protected !!