Ở Trọ

Ấm trà dịch lý

Con chim ở đậu cành tre
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Cành tre … í … a
Dòng sông … í … a
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời

Trịnh Công Sơn

Hỏa Sơn Lữ

Khách dã

Thứ yếu

Ở đậu

You may also like

Leave a reply