Dịch Lý và sức khỏe

Ấm trà dịch lý

Dear all

Chiều hôm qua lúc giữa giờ học, Tài có nhờ anh Thái và cả lớp xem cho một quẻ, kiểm tra việc bị đau ở hạ sườn phải, có phải do gãy xương hay không? Lúc đó là 19h38′ ngày 24/10/2011 lấy quẻ bất thường bằng cách rút xăm 3 lần được quẻ Tỷ – Quan

Chánh              Hộ                       Biến

☵                       ☶                         ☴

☷                       ☷                         ☷

Tỷ                     Bác                      Quan

Tư dã              Lạc dã                Quan dã

Chọn lọc        Tiêu điều           Quan sát

Quy về             xa lìa                trông thấy

Kết luận          gãy rời              trông thấy

Kết luận của anh Thái và cả lớp là có rạn xương hoặc gãy xương.

Sáng nay Tài đã đi khám và chụp phim ở FV, kết quả là “Gãy đầu tự do của xương sườn số 9”

Regards

Dang T.T

You may also like

Leave a reply